Privatperson

ÅSA MAGNUSSON

PSYKOLOG & PSYKOTERAPEUT

Psykologiguiden kan du få mer information om psykologi och psykoterapi.

Jag erbjuder psykoterapi, stödsamtal och psykologisk rådgivning. Kontakten med mig innebär ett eller flera individuella samtal där varje samtal varar cirka 50 minuter. Jag välkomnar även anhöriga att delta vid behov.

 

Upplägget vid psykoterapi kan se olika ut beroende på problematik

och omfattning men i stora drag ser ett upplägg ut så här:

  • En inledande kartläggning för att få en gemensam bild av både svårigheter och tillgängliga resurser i ditt liv
  • En gemensam analys av dina svårigheter som varvas med pedagogiska inslag med syfte att öka din kunskap om och förståelse av dina reaktioner
  • En genomgång av hjälpsamma och ohjälpsamma strategier att börja utveckla eller avveckla
  • Kontakten avslutas med en plan för fortsatt förändringsarbete på egen hand

© 2019 Åsa Magnusson