Företag

ÅSA MAGNUSSON

PSYKOLOG & PSYKOTERAPEUT

För de flesta företag är personalen en viktig resurs som det lönar sig att ta hand om. Att ha personal med ohälsa eller bristande självkännedom kostar både produktivitet och arbetsglädje. Det är lönsamt med insatser i ett tidigt skede, innan ohälsan leder till sjukfrånvaro.

Jag erbjuder individuella insatser i form av:


  • Förebyggande samtal med syfte att förhindra uppkomst av stressbesvär och psykisk ohälsa
  • Behandlande samtal i form av stödsamtal/psykoterapi när ohälsan är ett faktum
  • Psykologisk rådgivning kring specifika frågor
  • Handledning
  • Samtal med fokus på personlig utveckling inför nya eller befintliga utmaningar


Tveka inte att kontakta mig för mer information!

 


© 2019 Åsa Magnusson