Privatperson

ÅSA MAGNUSSON

PSYKOLOG & PSYKOTERAPEUT

Jag erbjuder psykoterapi, stödsamtal och psykologisk rådgivning. Jag använder mig genomgående av den kunskap och erfarenheter jag tillägnat mig både som psykolog och som psykoterapeut i KBT. Jag har även sedan tidigare en bred arbetslivserfarenhet att använda mig av.

 

Kontakten med mig innebär ett antal individuella samtal. Varje samtal varar cirka 50 minuter. Upplägget vid psykoterapi kan se olika ut beroende på problematik och omfattning men i stora drag ser ett upplägg ut så här:

 

  • En inledande kartläggning för att få en gemensam bild av både svårigheter och tillgängliga resurser i ditt liv
  • En gemensam analys av dina svårigheter som varvas med pedagogiska inslag med syfte att öka din kunskap om och förståelse av dina reaktioner
  • En genomgång av hjälpsamma och ohjälpsamma strategier att börja utveckla eller avveckla
  • Kontakten avslutas med en plan för fortsatt förändringsarbete på egen hand

 

 

 

Klicka här så kommer du till Psykologiguiden där du kan få mer information om psykologi och psykoterapi.

© 2017 Åsa Magnusson